video_image

ชูวิทย์มีเรื่องเล่า กับชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ พาทัวร์รัฐสภาแห่งใหม่ที่ย้ายจากเดิมถนนอู่ทองใน ไปยังรัฐสภาใหม่ย่านเกียกกาย โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง ทั้งห้องประชุม ส.ส. - สว. ห้องทำงานข้าราชการ ลานประชาธิปไตยให้พื้นที่ ปชช.ประท้วง ลานจอดรถเกือบ 4 พันคัน

 

โดยมีการใช้งบประมาณโดยรวมกว่า 23,047.5 ล้านบาท ใช้พื้นที่กว่า 4 แสน ตร.กม. และมีความล่าช้าในการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จกว่า 6 ปี นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าจะมีการใช้ไฟฟ้ามหาศาล เทียบเท่ากับการใช้ไฟ 2 อำเภอ 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/wq36zD6U4EE