video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือส่วนมากทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค ทางด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายฝั่งของภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ส่วนมากทางตอนบนของภาค คาดจะมีฝนตกถึงวันที่ 2 เมษายน 2561

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/KRo2QVfHf-M