นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1 ของปี 2561 ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ต่อปี เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องและชัดเจนมากขึ้น จากการส่งออกและภาคบริการที่ปรับตัวดีตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่ง แต่ยังมีความเสี่ยงเรื่องหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ 
 
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีทิศทางปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากปีก่อน แม้แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อจะเข้ากรอบตามเป้าหมายที่ 1-4% ในไตรมาสที่ 2 
 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่อเนื่อง ควบคู่กับเสถียรภาพการเงินของประเทศ และสำหรับค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้น ยอมรับว่าที่ผ่านมามีความผันผวนสูงขึ้นและยังมีความผันผวนต่อในระยะต่อไป กนง.จึงให้ติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
 
(ภาพ : มติชน)