video_image

เรื่องราวสุดแปลกในเปรู เมื่อมีเด็กหญิงวัย 5 ขวบชื่อว่าลิน่า มีอาการท้องใหญ่ผิดปกติ ทางครอบครัวนึกว่ามีเนื้องอก จึงพาไปหาหมอ สุดท้ายแพทย์ระบุมีการตั้งครรภ์ และให้ผ่าท้องคลอด เนื่องจากเธอตัวเล็กเกินกว่าจะคลอดได้แบบธรรมชาติ เมื่อทำการผ่าตัดจึงพบว่าเธอมีอวัยวะสืบพันธุ์ เติบโตเท่าวัยเจริญพันธุ์ และมีประจำเดือนครั้งแรกในอายุ 3 ขวบ

 

ทั้งนี้ลูกชายของเธอเสียชีวิตไปแล้วในวัย 40 ปี ขณะที่ตัวลิน่าเองยังคงมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันในวัย 84 ปี และไม่เคยปริปากพูดว่าใครเป็นพ่อของเด็ก

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

Lina is reportedly still alive and is 84 years old. มีรายงานว่าปัจจุบันลิน่ายังคงมีชีวิตอยู่ในวัย 84 ปี