สภาอุตสาหกรรม ชี้ขอนแก่นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 320 บาทต่อวันเหมาะสม หวั่นเกิดภาวะเงินเฟ้อและสินค้าแพง วอนรัฐบาลควบคุม เตือนแรงงานเร่งพัฒนาฝีมือหลังธุรกิจส่วนใหญ่เตรียมปรับขึ้นค่าแรงช่างฝีมือและช่างเฉพาะทางอีกครั้ง
 
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 ม.ค.2561 ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เผยว่า การประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ตามติคณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งขอนแก่น เป็น 1 ใน 20 จังหวัดที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จากเดิมวันละ 308 บาท เป็น 320 บาทนั้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2561 ทั้งนี้โดยส่วนตัวถือว่าเหมาะสมและเมื่อรัฐบาลประกาศบังคับใช้แล้วผู้ประกอบการก็จะต้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว 
 
ทั้งนี้การปรับขึ้นค่าแรงครั้งนี้เป็นการปรับแบบก้าวกระโดด ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการครองชีพของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ดังนั้นผู้ประกอบการเองก็จะต้องปรับกลยุทธิ์และแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อการปรับขึ้นค่าแรงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วสิ่งที่ตามาที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือราคาสินค้าที่อาจจะปรับแพงขึ้น รวมไปถึงภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาอีกด้วย
 
และการขึ้นค่าแรงของจังหวัดขอนแก่น ก้าวกระโดดขึ้นอย่างมาก รัฐบาลควรที่จะปรับแบบขั้นบันได แต่เมื่อมีการประกาศขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวท่ามกลางภาพรวมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นขณะนี้ อีกทั้งยังคงมั่นใจว่าจะไม่มีโรงงานหรือสถานประกอบการที่ใช้แรงงานในพื้นที่ทำการปลดพนักงานหรือเลิกจ้างเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มากกว่า 1,000 แห่งใน จ.ขอนแก่น มีการปรับไปใช้หุ่นยนต์หรือระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนในการผลิตในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น มีเพียงโรงงานขนาดกลางและเอสเอ็มอีที่ยังคงใช้แรงงานคนเป็นหลักรวมทั้งธุรกิจงานบริการและค้าขาย ซึ่งค่าแรงขั้นต่ำ 320 บาทต่อวันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมานั้น ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่วันละ 308 บาท ระดับหัวหน้างานอยู่ที่ 350 บาท ช่างฝีมือหรือช่างเฉพาะทางอยู่ที่ 400-500 บาทต่อวัน ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป ค่าแรงขั้นต่ำเริ่มที่ 320 บาท ต่อวัน ก็จะส่งผลให้ค่าแรงในกลุ่มช่างฝีมือ กลุ่มช่างเฉพาะทาง และกลุ่มหัวหน้างานหรือกลุ่มช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ก็จะถูกปรับขึ้นค่าแรงไปด้วย ซึ่งจากการหารือกันแล้วนั้นพบว่าระดับช่างฝีมือหรือระดับหัวหน้างานจะปรับขึ้นไปอยู่ที่ 450-500 บาทต่อวัน ตามทักษะฝีมือของแรงงานแต่ละคน
 
ประธานสภาอุตสาหกรรม กล่าวต่ออีกว่าแรงงานขั้นต่ำหรือแรงงานจบใหม่ที่ได้รับค่าจ้างวันละ 320 บาทต้องเร่งปรับทักษะและฝึกฝีมือเพื่อที่จะก้าวสู่แรนงงานเฉพาะทางหรือแรงงานระดับฝีมือ เพราะหากทักษะฝีมือเป็นไปตามความต้องการของนายจ้างหรือผู้ประกอบการก็จะมีผลต่อการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการปรับเข้าสู่งานเฉพาะทางได้มากขึ้นด้วย อย่างไรก็ดีแรงงานในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่า 1,000 แห่งที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมียอดรวมแรงงานมากกว่า 300,000 คน จะยังคงดำเนินธุรกิจในพื้นที่ต่อไป หลังจากช่วงก่อนหน้านี้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งได้ย้ายฐานการผลิตไปในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วยสิทธิพิเศษทางภาษีและค่าแรงงานขั้นต่ำที่ถูกกว่าไทยเกือบเท่าตัว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง