video_image

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบแบบจำลองสภาพอากาศ(วาฟ-รอม) ของ สสนก.ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย โดยจะส่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 29 มกราคม ทำให้เกิดการปะทะกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทย

 

ซึ่งจะทำให้ช่วงบ่ายถึงค่ำของประเทศไทยตอนบนมีฝนเกิดขึ้น รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล จากนั้นในวันที่ 30 มกราคม ความกดอากาศสูงจะเริ่มแผ่เข้าเข้ามาลึกมากขึ้น ทำให้พื้นที่กทม.และปริมณฑลเริ่มรู้สึกว่ามีลมเย็นพัดเข้ามา ทั้งนี้อุณหภูมิจะเริ่มลดลงแบบรู้สึกได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม อย่างไรก็ตาม พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงมีฝนบางส่วน

 

ในช่วงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ก็จะมีความกดอากาศสูงอีกระลอกแผ่เข้ามาปกคลุมเสริมอีก ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยิ่งมีความหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้น โดย กทม.อาจจะมีอุณหภูมิช่วงเช้า อาจจะอยู่ที่ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ และจากการคาดการณ์ยังพบว่า ความกดอากาศสูงนี้จะยังคงปกคลุมประเทศไทย ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ นี้

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/pdl3uh0u8Vo