video_image

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมแจ้งว่า กรมเจ้าท่าอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบ อีกระยะละ1 บาท คือปรับจาก 9-11-13-15-17-19 บาท เป็น 10-12-14-16-18-20 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกมีราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นอัตราเกิน 27.01 บาท/ลิตร ตามข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นต้นมา ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยายังคงราคาเดิมเพราะราคาน้ำมันยังไม่ขึ้นถึงกรอบที่จะพิจารณาปรับขึ้นราคา

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MJx0gLfzgFw