สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งในครม.ประยุทธ์ 5 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 พบว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดคือ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 239,336,966.96 บาท มีหนี้สิน 475,757.53 บาท 
 
ส่วนรมต.รายอื่นๆ อาทิ 
- พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี 34,821,156.45 บาท ไม่มีหนี้สิน
- พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 31,868,090.60 บาท มีหนี้สิน 1,633,736.57 บาท 
- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 113,291,318.02 บาท ไม่มีหนี้สิน
- นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 179,116,947.43 บาท ไม่มีหนี้สิน
- นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28,489,813.95 บาท ไม่มีหนี้สิน
- นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 29,320,171.27 บาท มีหนี้สิน 6,316,092.67 บาท
- นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17,541,927.58 บาท มีหนี้สิน 2,273,858.40 บาท ฯลฯ
 
ส่วนผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุด คือนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 16,028,670.98 บาท ไม่มีหนี้สิน
 
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีรัฐมนตรีเพิ่งพ้นจากตำแหน่ง พบผู้มีทรัพย์สินมากที่สุดคือ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1,322,749,324 บาท เพิ่มขึ้นจากกรณีเข้ารับตำแหน่ง 7,255,020 บาท ไม่มีหนี้สิน ส่วนรมต.รายอื่นๆ เช่น 
 
- พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรี 187,199,090.91 บาท เพิ่มขึ้นจากกรณีเข้ารับตำแหน่ง 2,920,222.65 บาท ไม่มีหนี้สิน 
- พลเอกอุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 67,888,490.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกรณีเข้ารับตำแหน่ง 11,333,691.27 บาท มีหนี้สิน 10,999,809.00 บาท 
- นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 27,625,515.09 บาท เพิ่มขึ้นจากกรณีเข้ารับตำแหน่ง 167,026.80 บาท มีหนี้สิน 1,495,693.59 บาท 
- นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 319,571,183.15 บาท เพิ่มขึ้นจากกรณีเข้ารับตำแหน่ง 13,023,762.45 บาท มีหนี้สิน 480,371.01 บาท ฯลฯ
- และผู้มีทรัพย์สินน้อยที่สุด คือพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินรวม 14,173,946.28 บาท เพิ่มจากเมื่อเข้ารับตำแหน่ง 904,806.22 บาท ไม่มีหนี้สิน
 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยรายการทรัพย์สินวันนี้ ป.ป.ช. ไม่มีการกล่าวถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เนื่องจากพลเอกประวิตรยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำแหน่งเดิม ไม่ได้พ้นหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือสื่อมวลชนห้ามถ่ายรายละเอียดภาพถ่ายทรัพย์สิน ด้วยเนื่องจากเกรงว่าสื่อมวลชนจะนำไปเผยแพร่ในทางลบ