video_image

ทางหลวงเส้นหลักหลายสายของประเทศ ทั้งสายเหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก เริ่มมีการจราจรหนาแน่น เนื่องจาก ปชช.ทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯเพื่อกลับภูมิลำเนาเนื่องในเทศกาลปีใหม่

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/fnYvwrMwa8E