video_image

นาซ่า แถลงพบระบบดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรคล้ายระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่ แต่มีขนาดใหญ่กว่า ชื่อว่าเคปเลอร์ 90 มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง แล้วมีดาวเคราะห์แปดดวงโคจรรอบ ซึ่งก่อนหน้านี้นาซ่าเคยสำรวจอวกาศแถบนั้นด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ แต่ที่ต่างออกไปคือตอนนี้มีการเอา AI ที่พัฒนาโดยกูเกิ้ลมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยละเอียดจึงพบระบบสุริยะใหม่ ซึ่งจะมีการค้นคว้าวิจัยกันต่อไป