video_image

คลิปพนักงานร้านทำผมในจีนทั้งชายและหญิงราว 5-6 คน ล้อมวงโดนลงโทษให้ด้วยการตบหน้าตัวเองแบบรัวๆ เหตุทำยอดขายไม่ถึงเป้า ส่งผลให้หลายคนวิจารณ์ว่าเป็นการลงโทษที่แปลก

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

What a bizarre punishment! - ช่างเป็นการทำโทษที่แปลกมาก

bizarre (บิซ่าร์) / weird (วิเออรดฺ) / strange (สเตรงจฺ) / odd (ออด) เป็น adj ที่แปลว่าแปลก

weirdo (n.) คนแปลก

stranger (n.) คนแปลกหน้า