video_image

อยุธยา-นายวิเชียร พวงลำเจียก อดีตนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย วัย 80 ปี เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ชาวนาทั่วประเทศส่งหรีดแสดงความอาลัยขนานนามลุงวิเชียร ชาวนาผู้ยิ่งใหญ่

 

ที่ผ่านมาได้แสดงบทบาทต่อสู้เพื่อชาวนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ผลักดันในการก่อตั้งสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ขึ้นมาเพื่อดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับชาวนา ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้ทางสมาคมจะสานต่อสืบทอดปณิธานของลุงวิเชียร ผลักดันกฎหมาย พรบ.ชาวนา ตามเจตนารมณ์

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/kI2i0csBaSg