video_image

เกาหลีเหนือออกโรงตอบโต้สหรัฐฯ ที่ได้ขึ้นบัญชีเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งในฐานะประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้าย ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี

 

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือได้แถลงว่าเหตุดังกล่าวเป็นการยั่วยุที่รุนแรง เกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการปกป้องตัวเอง และสหรัฐฯต้องรับผิดชอบกับผลที่จะเกิดขึ้น

 

ขณะเดียวกันได้มีการเผยภาพการไล่ล่าทหารเกาหลีเหนือแปรพักตร์ จนต้องหนีข้ามมาเกาหลีใต้ และรับเป็นประชากรของประเทศ ซึ่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดนำกระสุนออกจากร่างกาย พร้อมกันนี้ยังเจอพยาธิตัวยาวขนาด 30 ซม. ซึ่งสะท้อนถึงสุขอนามัยที่เลวร้ายในเกาหลีเหนือ 

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

The U.S. will be held entirely accountable for the consequences of this decision. สหรัฐฯต้องรับผิดชอบกับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจในครั้งนี้

accountable (adj.) ซึ่งต้องรายงาน อธิบาย หรือรับผิดชอบ อ่านว่า อะค่าวนฺเถอะเบิล

consequence (n.) ผล อ่านว่า ค่อนเสอะเควินสฺ

decision (n.) การตัดสินใจ อ่านว่า ดิซิเฉิ่น

decide (v.) ตัดสินใจ อ่านว่า ดิซ่ายดฺ