ออมสิน เตรียมเสนอกระทรวงการคลัง ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2
 
นายชาติชาย พยุพนาวิชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมเสนอให้กระทรวงการคลัง พิจารณามาตรการสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมอาชีพตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีนโดยจะคิดดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้พิเศษ เสริมจากอาชีพประจำ โดยอาจเป็นสินเชื่อในการทำมาค้าขาย 
 
ทั้งนี้จะร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการอบรมเพื่อฝึกอาชีพให้ด้วย และในวันพรุ่งนี้ยังได้เตรียมประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาเฟรนไชส์คุณภาพ หรือธุรกิจในลักษณะสตรีทฟู๊ด เพื่อเป็นทางเลือกอาชีพ ให้กับประชาชน โดยสินเชื่อดังกล่าว เป็นสินเชื่อต่อเนื่องไม่จำกัดวงเงิน และมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนในระดับหนึ่ง
 
ขณะเดียวในวันนี้ธนาคารออมสิน ยังได้ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ รวมกว่า 9 แห่ง สร้างรายได้ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยจัดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชนครั้งที่ 3 ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยมีร้านค้ากว่า 100 ร้านครับสินค้าคุณภาพดี สินค้าโอท้อป อาหารสด อาหารแห้งอาหารแปรรูป เครื่องแต่งกาย และสินค้าเพื่อสุขภาพ โดยจัดขึ้นที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่พหลโยธินระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 พฤศจิกายน ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม สามารถเข้าถึงพื้นที่ในการค้าขายทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง