ที่ประชุม ครม. มีมติให้วันอังคารที่ 2 ม.ค.2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันปีใหม่ เนื่องจากวันที่ 31 ธ.ค.2561 ตรงกับวันอาทิตย์ เท่ากับว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จะมีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน คือ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ธ.ค.2560 - วันอังคารที่ 2 ม.ค.2561