นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประชาชนในการจับจ่ายใช้สอย (ช้อปช่วยชาติ) โดยให้มีผลระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้า ค่าอาหาร และบริการทั่วไป ยกเว้นกลุ่มสุรา, ยาสูบ, รถยนต์, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงค่าที่พักโรงแรม ที่กรมสรรพากรกำลังพิจารณาว่าจะมีการลดหย่อนเพิ่มให้หรือไม่ 
 
ทั้งนี้ ครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่ 3 ติดต่อกัน และยังมีระยะเวลานานที่สุดคือ 23 วัน ซึ่งจะมีผลให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ภาษีราว 2,000 ล้านบาท แต่คาดจะมีคนใช้จ่ายประมาณ 10,000 ล้านบาท หรือ มีผลต่อจีดีพีราว 0.05% และอนาคตเชื่อว่าจะทำให้ร้านค้าเข้าจดทะเบียนภาษีมากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้นรัฐจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง