video_image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการพิจารณาเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานามมหาราช แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีการพิจารณาถวายพระราชสมัญญาว่า 'สมเด็จพระภัทรมหาราช' หมายความว่า 'พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง'

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/_aPPIfYqOzU