video_image

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงเห็นว่าอากาศร้อนแดดแรงทำให้พื้นปูน พื้นซีเมนต์ที่ประชาชนนั่งยิ่งร้อน จะไม่ได้รับความสะดวกสบาย

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาเบาะรองนั่งแก่ประชาชน โดยรอบทุ่งพระเมรุ ตามเส้นทางที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศยาตราผ่าน เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกราบถวายสักการะพระบรมศพ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงฝากขอบใจ ในความจงรักภักดีที่ประชาชนหลั่งไหลมาเข้าร่วมพระราชพิธีฯ

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-dhM_4xQeHQ