พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์  เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพี่ประชาชนที่จะมาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

     โดยทรงเห็นว่าอากาศร้อนแดดแรง พื้นปูน พื้นซีเมนต์ที่ประชาชนนั่งยิ่งร้อน  จึงมีรับสั่งให้จัดหาเบาะรองนั่งมาปูบนพื้นตลอดแนว เพื่อบรรเทาความรัอน และทรงฝากขอบใจ ในความจงรักภักดี ที่ประชาชนมี โดยหลั่งไหลที่จะมาเข้าร่วมพระราชพิธีฯ จึงฝากเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนให้ดี อย่าดุ หรือเข้มงวด กับประชาขนมากเกินไป