หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 จากใจคนขอนแก่น จำนวน 1,299 ภาพ นำมาจัดนิทรรศการ “เสด็จฟ้า สถิตไทย” เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 
 
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "เสด็จฟ้าสถิตไทย" ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ ซึ่งฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ โดยมีคณะผู้บริการ คณาจารย์ นักศึกษา เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
 
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. กล่าวว่า นิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน ในชื่อเสด็จฟ้า สถิตไทย ณ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ นี้ เป็นความตั้งใจจริงของคนขอนแก่น และ ชาว มข.ที่จะร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ในหลวง ร.9 ด้วยการนำภาพวาดจากใจคนขอนแก่น จำนวน 1,299 ภาพ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการภายในชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มข. โดยทำการเริ่มจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค.2560 ซึ่งนับตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ จนถึงวันนี้กว่า 70 ปีมาแล้ว พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเป็นที่ประจักษ์เด่นชัดในหัวใจของคนไทยทุกคน พระองค์ทรงพระปรีชาชาญในทุกศาสตร์ ทรงทุ่มเทพระวรกายให้แก่งานของชาติบ้านเมือง พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจเป็นต้นแบบให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 
 
ดังนั้นการร่วมใจกันนำสิ่งที่จัดทำขึ้นจากหัวใจมาแสดงเป็นนิทรรศการภาพวาดในหลวงของปวงชนชาวไทย เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ มข.ได้จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค.2560โดยเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.โดยไม่มีวันหยุด