คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
 
ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
1.เจ้าหน้าที่แบ่งประชาชนเป็น 9 แถว 
2.เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทั้ง 9 แถว แถวละ 9 คน
 3.เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์คอยส่งดอกไม้จันทน์ให้ประชาชน
 4.ประชาชนเข้าประจำจุดถวายดอกไม้จันทน์ ถวายคำนับหนึ่งครั้ง แล้ววางดอกไม้จันทน์ที่พานจากนั้นถวายคำนับอีกครั้งก่อนเดินแยกออกซ้าย-ขวา 
5.รับแผ่นพับพระราชประวัติและหนังสือที่ระลึก
 
ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์อีกด้วย 
 
เนื่องจากมีการปิดเส้นทางการจราจนหลายเส้นจุด และคลาคล่ำไปด้วยผู้คน เวลาเดินทางต้องเผื่อเวลา โดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทร์ได้ทุกพระเมรุมาศจำลอง ในกรุงเทพทั้ง 9 แห่งประกอบด้วย 
 
1) พระลานพระราชวังดุสิต 
2) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม
3) สวนนาคราภิรมย์
4) ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 
5)ลานคนเมือง
6)สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
7)พุทธมณฑล
8)ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
9) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
และซุ้มถวายดอกไม้จันทร์รอบกรุงเทพมหานครและตามวัดต่างๆ 50เขต รวมทั้งสิน 113 ซุ้ม 
เริ่มถวายดอกไม้จันทร์เวลา 09.00 น.- 16.00 น. และ เวลา 18.30 น.- 22.00 น. ยกเว้นบริเวณสวนนาคราภิรมย์ เริ่มเวลา 13.00 น. 
 
ซึ่งการแต่งกายต้องไว้ทุกข์ เหมือนการแต่งกายเข้าถวายพระบรมศพฯ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
 
 
สุภาพสตรี 
สวมเสื้อดำเรียบๆ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ห้ามเสื้อแขนกุดหรือสายเดี่ยว สวมกระโปรงคลุมเข่า
 
สุภาพบุรุษ 
สวมเสื้อดำ เชิ้ตดำ กางเกงดำขายาว
 
ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช