video_image
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง กล่าวถึงกระแสข่าวการเก็บภาษีน้ำกับเกษตรกรและกลุ่มอุตสาหกรรม ว่า  ขอยืนยัน 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีรัฐบาลใดจะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร มีแต่จะลดค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรจะได้มีกำไรในผลผลิต ยกเว้นเกษตรกรรายใหญ่ที่มีพื้นที่เป็นหลักพัน หลักหมื่นไร่ว่า สมควรเก็บหรือไม่ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งตามปกติก็เก็บอยู่แล้วตามกฎหมายน้ำบาดาล แต่การเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรรายย่อยยืนยันไม่มีแน่นอน ซึ่งถ้าหากมีการออกกฎหมายที่ให้เก็บภาษีน้ำจากเกษตรกรจริง ตนเองและนายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ จะขอลาออกจาก สนช. ทันที 
 
ด้าน  นายเสมียน หงส์โต ประธานสมัชชาชาวนาไทยภาคกลาง  ระบุว่า หากเป็นเรื่องจริงย่อมมีผลกระทบอย่างมาก เพราะตลอดเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา ชาวนาก็แย่อยู่แล้ว ราคาข้าวก็ไม่ดี ชาวนาต้องช่วยตัวเองมาตลอด หากจะมาเก็บภาษีน้ำอีก พวกเรายอมจ่ายแต่รัฐบาลส่งน้ำให้ถึงนาเลยหรือไม่ ทุกวันนี้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วยังจะมาเก็บค่าน้ำอีก รัฐบาลจะฆ่าชาวนาให้ตายทั้งหมดเลยหรือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/DrJg_ZQ3RHA