สำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่องการถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใจความสำคัญว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความศรัทธา อาลัยรัก ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงซาบซึ้งในน้ำใจ และทรงห่วงใยว่าประชาชนจะมีโอกาสกราบถวายบังคมพระบรมศพได้ไม่ทั่วถึง

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 ไปเป็นเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2560