video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนน้อย เว้นแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

 

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย เว้นแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆ

 

อนึ่ง พายุโซนร้อน “มาวาร์”(MAWAR) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน หรือประมาณ 360 กิโลเมตร ทางตะวันออกค่อนทางใต้เล็กน้อยของเกาะฮ่องกง ประเทศจีน คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางด้านเหนือของเกาะฮ่องกงหรือด้านตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในช่วงวันที่ 3-4 ก.ย.60 นี้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรง

 

 

 

 

 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่  :https://youtu.be/Y3rj3u5HZJA