video_image

โลกออนไลน์เผยคลิปท้องฟ้าเหนือประเทศนอร์เวย์ เกิดฟ้าผ่าอย่างรุนแรง ส่งเสียงดังสนั่น โดยจะสังเกตเห็นว่าท้องฟ้าได้เปลี่ยนเป็นสีชมพู-ม่วง ในช่วงเวลาหนึ่งด้วย และเหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้สวนหลังบ้านของผู้ถ่ายคลิปดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นรอยไหม้ในวงกว้าง ห่างจากจุดที่เขายืนถ่ายคลิปไม่ถึง 5 เมตร