video_image

ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร จัดนิทรรศการ “ธารศิลป์สายใยแห่งวันแม่” เพื่อแสดงภาพวาดและผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของศิลปินชื่อดังที่หาชมได้ยากจำนวนกว่า 250 ผลงาน รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายภาพในงาน จะนำสมทบเข้ากองทุนมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินให้กับศิลปินในโครงการ

 

สำหรับ นิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.การจัดแสดงภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 และภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงภาพวาดพระบรมวงศานุวงศ์ 2.ภาพวาดที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตประเพณีไทย 3.ภาพวาดศิลปะมุมมองอื่นๆ จากมูลนิธิฯ และ 4.ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะที่เป็นไฮไลท์ คือ ภาพวาดพระฉายาลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงสายใยรักและความผูกพันของผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน และผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าอื่นๆ อีกมากมาย

 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ธารศิลป์สายใยแห่งวันแม่” ระหว่างวันนี้ -31 สิงหาคม 2560 ณ SHOW ART HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.showdc.co.th หรือ www.facebook.com/showdc.co.th

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/A8WpVoC0P_Q