video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมา โดยฝนส่วนใหญ่จะตกบริเวณตอนบนของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/AAppfng5i-M