video_image

วันที่ 7 สิงหาคม เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล มีรายการดังนี้

 

เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ 9 พระพุทธนิรันตราย และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร

 

ในเวลา 17.30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถ บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธุปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลยแล้ว ทรงจุดธูปเทียนพระมหามงคล เทียบเท่าพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์

 

จากนั้นทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทพดานพเคราะห์ โหรหลวงบูชาเทพดานพเคราะห์ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปองค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ และพระพุทธรูปสำคัญที่บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล

 

สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 86 รูปเจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

อนึ่ง วันที่ 12 ส.ค. สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระราชวงศ์ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และบุคคลสำคัญลงพระนามและลงนามที่ศาลาว่าการพระราชวัง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลงนามที่ศาลาสหทัยสมาคม และประชาชนลงนามที่เต็นท์สนามหญ้าหน้าศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และในวันเดียวกัน เวลา 12.00 น. ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด สำหรับการแต่งกาย ในช่วงสวดพระนพเคราะห์ เจริญพระพุทธมนต์แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี ส่วนลงนามพระนามและลงนามถวายพระพร แต่งเครื่องแบบปกติสีขาว

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/pV8J5To1Hys