จากความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ สำนักพระราชวัง โดยนายวีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง ผอ.พระตำหนักฯ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกโรงครัวพระราชทาน ทำกับข้าวออกแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ในเขตเทศบาลนครสกลนคร วันละ 2,000 กล่อง
 
ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานข้าวสาร จำนวน 20 กระสอบเพื่อประกอบอาหารด้วย
 
และที่บ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นพ.วิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นำสิ่งของใส่เรือสะเทิ้นน้ำสะเทินบกและรถบรรทุก 6 ล้อ เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม และระดับน้ำยังสูง ชาวบ้านเดินทางออกมาด้านนอกลำบาก 
 
โดยการเดินทางมามอบสิ่งของช่วยชาวบ้านครั้งนี้ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ยังตั้งโรงครัวปรุงอาหารสดเอาไว้แจกจ่ายให้ชาวบ้าน 4 จุดด้วยกันคือ ที่บริเวณศาลากลางจ.สกลนคร หอประชุมอ.อากาศอำนวย หอประชุมอ.พังโคน และหอประชุมอ.สว่างแดนดิน