video_image

พายุดีเปรสชันเซินกาพัดถล่มหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมสูงในหลายจังหวัด ได้แก่ ระนอง , ขอนแก่น , อุตรดิตถ์ , ลพบุรี , กาฬสินธุ์ , อุบลราชธานี , ชัยภูมิ , มหาสารคาม ฯลฯ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและเที่ยวบินล่าช้า

 

ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัด ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งศูนย์ ปภ.เขต และสำนักงาน ปภ.จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย และหากมีฝนตกหนักมาก ให้อพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัย

 

ทั้งนี้สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการเปิดบัญชีรับบริจาคน้ำท่วมภาคอีสาน โดยประชาชนในทุกภาคส่วนที่ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในครั้งนี้สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ โดยโอนเงินเข้าที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/-4MHsbQ511Q