video_image

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัว 11 บุคคลใน 10 ภาพ ถวายงานใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทุกคนเผยภาคภูมิใจที่มีโอกาสถวายงานใกล้ชิด

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวบุคคลในภาพที่เคยถวายงานใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทั้ง 10 ภาพ จำนวน 11 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆ

 

โดยบุคคลในภาพทั้ง 10 ภาพ ได้แก่

 

บุคคลในภาพที่ 1 นายกองเต้น บุญประสพ ในภาพปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ถวายงานขณะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2519

 

บุคคลในภาพที่ 2 คือ นายแพทย์เทพนม เมืองแมน ถวายงานเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2528

 

บุคคลในภาพที่ 3 คือ ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ อดีตข้าราชการสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส ที่ได้มีโอกาสถวายงานเป็นล่าม ขณะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ และทรงเยี่ยมราษฎร บริเวณบึงบ้านบากง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2529

 

บุคคลในภาพที่ 4 คือ นางสมทรง ประดับแก้ว ซึ่งในภาพปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบัลลังก์ ร่วมถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลอาญา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2530

 

บุคคลในภาพที่ 5 คือ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ ถวายงานเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2536 ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2536

 

บุคคลในภาพที่ 6 คือ นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ถวายงานเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรแบบจำลองบริเวณเขาชีจรรย์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีแกะสลักพระพุทธรูป พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา บริเวณเขาชีจรรย์ วัดญาณสังวรวราราม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2539

 

บุคคลในภาพที่ 7 คือ รศ.ศานติ วิริยะวิทย์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายงานเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรนิทรรศการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2542

 

บุคคลในภาพที่ 8 ซึ่งมี 2 คน คือ นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และนายสมบัติ ปภาณี เจ้าหน้าที่สัตวบาล ถวายงานเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้อาหารแกะ โนโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2544

 

 

บุคคลในภาพที่ 9 คือ แพทย์หญิงยารียะห์ สารีกามา แพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ถวายงานเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546

 

และบุคคลในภาพที่ 10 คือ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส ได้ถวายงานเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรและพื้นที่การเกษตร ที่บ้านบาวง ต.ขุนทอง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2547

 

โดยทั้ง 11 คน เปิดเผยความรู้สึกว่า รู้สึกประทับใจ และภาคภูมิใจที่มีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจะน้อมนำพระราชดำรัสและพระจริยวัตรไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศต่อไป 

 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/7m7alYE4-xA