video_image

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการสัปดาห์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 มิถุนายน 2560 เพื่อทำการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ บริเวณโดยรอบพระราชวังดุสิตและพื้นที่ชุมชน

 

ด้วยมีพระราชปณิธานที่ให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ,ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยราชการต่างๆ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รอบสนามม้านางเลิ้ง ด้านถนนศรีอยุธยา และถนนพระราม 5

 

หลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว ช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนได้สะดวกขึ้น , ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่อง และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ประชาชนมีสุขอนามัย และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้และบอกว่าจะร่วมมือกันดูแลรักษาภูมิทัศน์ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งต่อไปจะจัดสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคมถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาทุกคนร่วมลงทะเบียนที่อาคารรับรองสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 กรกฎาคมนี้ เวลา 8 นาฬิกา ถึง 15 นาฬิกา สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 0887

 

 

 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/4iqdQHJc1sQ