video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง

 

 

 

 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/yK8jKE6NiTM