video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียได้เคลื่อนเข้าปกคลุมช่องแคบมะละกา ประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

 

 

 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/If22TZJu2gE