video_image
ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 14 เม.ย 2560 วันที่ 4 ของการรณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร พบเกิดอุบัติเหตุ 642 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 57 คน บาดเจ็บ 664 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 44.80 รองลงมาเป็น ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมาย ร้อยละ 27.41 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือรถจักยานยนต์ ร้อยละ 84.45 รองลงมาคือรถปิกอัพ ร้อยะ 6.55
 
 
สรุปอุบัติเหตุบนถนน สะสม 4 วันตั้งแต่วันที่ 11 -14 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 2,385 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 226 ราย บาดเจ็บ 2,457 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสะสมคือจังหวัดเชียงใหม่ 114 ครั้ง จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 13 ราย ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดสะสมคือจังหวัดเชียงใหม่ 119 รายเทียบสถิติปี 2559 พบว่าอุบัติเหตุสะสมเพิ่มขึ้น 169 ครั้ง ขณะที่ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 79 คน แต่ผู้เสียชีวิตลดลง 33 ราย
 
 
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/Q4pwtW7GQ-M