video_image

กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนชาติไตหรือไทในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน หลายพันคนออกมาร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยการลงจับปลากลางแม่น้ำใหญ่ สร้างความสนุกสนาน เพื่อต้อนรับศักราชใหม่